m i
> GDAŃSK
klasztor świętego Mikołaja;
ul. Świętojańska 72; 80-840 Gdańsk

> JAROSŁAW
klasztor Matki Bożej Bolesnej;
ul. Dominikańska 25; 37-500 Jarosław

> KRAKÓW
klasztor Świętej Trójcy;
ul. Stolarska 12; 31-043 Kraków

> LUBLIN
klasztor Świętego Stanisława;
ul. Złota 9; 20-112 Lublin

> ŁÓDŹ
klasztor bł. Piotra Frassatiego
ul. Zielona 13; 90-601 ŁÓDŹ

i

i
> POZNAŃ
klasztor Matki Bożej Różańcowej;
ul. Kościuszki 99; 60-919 Poznań

> SZCZECIN
klasztor Świętego Dominika;
pl. Ofiar Katynia 1; 70-452 Szczecin

> WARSZAWA_FRETA
klasztor Świętego Jacka;
ul. Freta 10; 00-227 Warszawa

> WROCŁAW
klasztor Świętego Wojciecha;
pl. Dominikański 2; 50-159 Wrocław

> TARNOBRZEG
klasztor Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny;
ul. Koœciuszki 2; 39-400 Tarnobrzeg

im