jeśli masz jakieś pytania, sugestie czy komentarze na temat wykładu to bardzo prosimyO komunikacji w rodzinie.

Joanna Sakowska1. style komunikacji
2. komunikacja a dialog
3. co to znaczy słuchać?
4. konflikty
- rodzaje
- ich istota
- sposoby rozwiązywania
5. mówić do dzieci czy porozumiewać się z dziećmi?
- dialogowe wyznaczanie granic
- jak chwalić, jak karać
- dialog a przekazywanie systemu wartości
- zachęcanie do współpracy
> Aaron T. Beck: Miłość nie wystarczy.
[Wydawnictwo Media Rodzina]

> A. Faber + E. Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
[Wydawnictwo Media Rodzina]