> GDAŃSK
------ 16/17 kwietnia 2004

> JAROSŁAW
------ 13/14 grudnia 2003

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 16/17 listopada 2002

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Dopiero po pięćdziesiątce - najwyraźniej chcąc się ustatkować - wstąpił do dominikanów.
Dnia 3 maja 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Wcześniej wykładał w paru warszawskich uczelniach: w Akademii Pedagogiki Specjalnej (był tu prorektorem), na Uniwersytecie Warszawskim, w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Dr teologii, dr hab. socjologii religii. Jako świecki był m. in. prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, przewodniczącym Konferencji Stowarzyszeń Katolickich, członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski.

Autor 7 książek i ok. 170 artykułów.

Już jako dominikanin wykładał socjologię religii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziś jest wicerektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów oraz profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Edukacji i Wychowania.