> GDAŃSK
------ 16/17 grudnia 2005

> JAROSŁAW
------ 13/14 listopada 2004
------ 6/7 marca 2004

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 22 kwietnia 2006

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Pierwsze ćwierć wieku mojego życia spędziłem w Toruniu i tam też ukończyłem studia filologii klasycznej. Okna mojego liceum wychodziły na ruiny klasztoru dominikanów, ale to nie widok ruin pociągnął mnie do zakonu, lecz lektura miesięcznika W drodze. Jeszcze przed zakonem zacząłem pisać recenzje płyt z muzyką średniowieczną na łamach kwartalnika Canor, pisma poświęconego interpretacjom muzyki dawnej. Obecnie przygotowuję pracę doktorską poświęconą traktatowi De musica dominikanina Hieronima z Moraw (XIII wiek).

W ubiegłym roku wydałem książkę poświęconą muzyczno-teologicznym refleksjom wielkiej postaci Średniowiecza: "Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki".

Właściwy odbiór dawnej muzyki religijnej, podobnie jak każdego elementu chrześcijańskiego kultu, wymaga wprowadzenia czy wręcz wtajemniczenia. Spotkanie z pasyjną muzyką Bacha ma być okazją do medytacji zbawczej Męki naszego Pana.