> GDAŃSK
------ 15/16 grudnia 2006

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Grzegorz Chrzanowski urodził się w 1965 r.,
do dominikanów wstąpił w 1985, święcenia kapłańskie przyjął w 1992.
Przez rok pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Jarosławiu. Od 1993 w Krakowie - pomagał w duszpasterstwie młodzieży szkół średnich Przystań, równocześnie kontynuując podyplomowe studia z filozofii. W latach 1997 - 2000 asystent w Katedrze Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 r. został skierowany do Poznania, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa W drodze. W 2003 obronił doktorat z filozofii religii. Rok później został mianowany rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, a w 2006 r. regensem prowincji (odpowiedzialnym za wymiar intelektualny naszej pracy).
Wykłada na PAT w Krakowie i w Kolegium.
Napisał książki: Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu Johna Hicka, Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, (red. wspólnie z J. Barcik). Publikował też w Znaku, W drodze, Tygodniku Powszechnym, Przeglądzie religioznawczym, Charakterach.