> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 20 września 2003

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Irena Mikłaszewicz, doktor nauk humanistycznych. W 1988 r. ukończyła studia polonistyczne i historyczne w Państwowym Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie.

Pracowała jako tłumacz, w latach 1990 - 1993 jako redaktor programu polskiego w Litewskim Radiu. Odbyła studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczone w 1998 r. obroną rozprawy doktorskiej na temat: "Polityka państwa radzieckiego wobec Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1944 - 1965".

Pracuje i mieszka w Wilnie. Należy do Rodziny Dominikańskiej. Autorka licznych artykułów z dziedziny najnowszej historii Kościoła katolickiego na Litwie i książki "Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944 - 1965", [ISP PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003].