> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW
------ 15/16 listopada 2003


Urodziłem się w 1969 r. w Gdańsku.

Wstąpiłem do Dominikanów w 1988, wyświęcono mnie w 1995 w Krakowie.

Pracę magisterską napisałem (z zainteresowania) z katolickiej nauki społecznej pt. "Idea dobra wspólnego w nauczaniu Magisterium Kościoła i w wybranych koncepcjach liberalnych: Ludwiga von Misesa i Michaela Novaka". Zacięcie naukowe straciłem w zetknięciu z duszpasterstwem - najpierw w Warszawie (katecheza w podstawówce + duszpasterstwo młodzieży Szkół Średnich), a potem w Krakowie (DA "Beczka" - dwa lata terminowania u o. Wojciecha Prusa, potem cztery lata samodzielnej pracy).

Od roku jestem przeorem klasztoru w Gdańsku (ale za duszpasterzowaniem tęsknię).