> GDAŃSK

> JAROSŁAW
------ 11/12 października 2003

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 15/16 lutego 2003

> WROCŁAW
------ 25/26 marca 2006
------ 22/23 marca 2003


Urodziłem się w Biłgoraju (woj. lubelskie) 8 sierpnia 1964 roku. W Biłgoraju ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W roku 1983 wstąpiłem do Polskiej Prowincji Zakonu Dominikańskiego. W latach 1984-90 studiowałem w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O.O. Dominikanów w Krakowie. Studia ukończyłem otrzymaniem tytułu magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracę magisterską napisałem pod kierownictwem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP; jej tytuł: Pojęcie "znaków czasu" w pracach Soboru Watykańskiego II.

W latach 1990-92 pracowałem jako duszpasterz akademicki i katecheta w parafii pod wezwaniem św. Dominika w Warszawie. We wrześniu 1992, rozpocząłem studia licencjackie w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone). Pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza napisałem pracę licencjacką The Role of St. Thomas Aquinas' Thought in Karol Wojtyła's Wykłady lubelskie (Rola myśli św. Tomasza z Akwinu w Wykładach lubelskich Karola Wojtyły) i obroniłem ją w maju 1994 z wynikiem magna cum laude. W czasie programu licencjackiego rozpocząłem też program doktorancki.

W semestrze jesiennym 1994 wykładałem teologię moralną w Kolegium O.O. Dominikanów w Krakowie. W latach 1995-97 kontynuowałem studia doktoranckie w Instytucie Jana Pawła II w Waszyngtonie. Skończyłem je w styczniu 1997, broniąc summa cum laude pracę doktorską pt: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła (Osoba ludzka jako przyczyna sprawcza w chrześcijańskiej antropologii Karola Wojtyły).

We wrześniu 1997 rozpocząłem na nowo wykłady z teologii moralnej w Kolegium O.O. Dominikanów w Krakowie. W czerwcu 1998 zostałem mianowany Rektorem Kolegium; tę funkcję pełnię do chwili obecnej.
Od 1998 do chwili obecnej, co roku wykładam antropologię Jana Pawła II na letnim seminarium Tertium Millenium and Free Society zorganizowanym przez American Enterprise Institute (USA) i krakowski Instytut Tertio Millenio. W semestrze jesiennym 1998 oraz wiosennym 2000 wykładałem teologię moralną w St. Thomas Aquinas' College (Kijów).

Publikacje książkowe: Droga ku wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły (Kraków, 1999); Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II (Washington D.C., 2000).