> GDAŃSK
------ 14/15 lutego 2003

> JAROSŁAW
------ 23/24 października 2004
------ 15/16 listopada 2003

> KRAKÓW
------ 15 października 2005

> LUBLIN
------ 27 listopada 2004

> ŁÓDŹ
------ 21 października 2006
------ 22 października 2005
------ 16 października 2004
------ 12 grudnia 2003

> POZNAŃ
------ 25/26 października 2003

> SZCZECIN
------ 18/19 lutego 2006
------ 9/10 kwietnia 2005
------ 14/15 lutego 2004
------ 18/19 stycznia 2003

> WARSZAWA_FRETA
------ 10 grudnia 2005
------ 18/19 października 2003
------ 16/17 listopada 2002

> WROCŁAW
------ 4/5 grudnia 2004
------ 4/5 października 2003
------ 9/10 listopada 2002


Jacek Salij (ur. 1942 na Wołyniu), dominikanin, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej UKSW, konsultor Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członek polskiego PEN Clubu, stale współpracuje z miesięcznikiem "W drodze".
Ostatnio wydał "Świadkowie wiary" oraz "Dlaczego kocham Kościół?".