> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 9 stycznia 2010

> WROCŁAW

Krzysztof Pałys OP

 

Urodził się w 1979 r w Sanoku. Przed wst±pieniem do zakonu dominikanów ukończył resocjalizację. Do dzi¶ bliska mu jest tematyka zwi±zana z niedostosowaniem społecznym. Obecnie mieszka w klasztorze w Szczecinie, gdzie między innymi jest duszpasterzem młodzieży oraz pracuje w szpitalu dziecięcym.

O swoim powołaniu mówi:

Zostałem powołany do tego miejsca przed wieloma bardziej niż ja godnymi. Ogromnie mnie zawstydza, gdy kto¶ mówi o naszym życiu ofiary. Życie ofiary prowadziłem w ¶wiecie. Tu nieustannie muszę dziękować Bogu za niezasłużon±, przeogromn± łaskę powołania.