> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 21 wrze¶nia 2003

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW