> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 5 grudnia 2009

> WROCŁAW

Marek Rojszyk OP

 

O. Marek Rojszyk, dominikanin, od ponad dziesięciu lat zajmuje się praktyk± wykonywania chorału gregoriańskiego. Uczestniczył w nagraniu pięciu płyt ("In Epiphania Domini", "In Nativitate Domini", "In Assumptione B.M.V.", "Ludus Passionis" z Teatrem Węgajty, "Pasja wg ¦w. Jana" Stanisława Szczycińskiego). Brał udział w licznych przedsięwzięciach liturgiczno-muzycznych, m.in. podczas Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu ("Septuaginta" z Marcelem Peresem), w projekcie "Kraków 2000" (z udziałem ¶piewaków z Korsyki) oraz w prezentacji chorału starorzymskiego ze schol± San Clemente w Krakowie. Obecnie mieszka w warszawskim klasztorze na Freta.