> GDAŃSK
------ 14/15 marca 2003

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 15/16 listopada 2003

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW
------ 7/8 lutego 2004


Urodziłem się w Krakowie 9 kwietnia 1963. Do matury mieszkałem w Rzeszowie.

W roku 1982 wstąpiłem do Zakonu. Święcenia przyjąłem w roku 1989. Pracę magisterką pisałem z filozofii na temat: Podstawy jedności człowieka w nauce św. Tomasza z Akwinu.

W roku 1991 wyjechałem do Monachium, gdzie przez prawie 7 lat pracowałem jako wikary w niemieckiej parafii.

Po powrocie do Polski w roku 1998 kilka miesięcy spędziłem w Tarnobrzegu.

Przez rok w Poznaniu byłem duszpasterzem akademickim i prowadziłem tamtejsze Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych.

Od czerwca 1999 jestem przeorem naszego klasztoru w Tarnobrzegu i proboszczem tamtejszej parafii.