> GDAŃSK
------ 15/16 października 2004

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 14 stycznia 2006

> POZNAŃ
------ 19/20 czerwca 2004

> SZCZECIN
------ 10/11 grudnia 2005
------ 28/29 maja 2005

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW
------ 15/16 stycznia 2005


Michał Adamski OP;
Do dominikanów wstąpił w 1996 r.
Śluby wieczyste złożył w 2002 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r.
Studiował teologię w Kolegium Dominikańskim. Pracę magisterską z patrologii napisał pod kierunkiem ks. prof. E. Stańka na temat pierwszch konfliktów między Kościołem Wschodnim i Zachodnim na podst. listów św. Bazylego Wielkiego.
Studiował filozofię na PAT-cie w Krakowie. Przygotowuje pracę magisterską z filozofii (zasada dialogiczności u św. Augustyna).
Zaintersowania: od zawsze kultura żydowska i judaizm (to rodzinne...); od czasu studiów patrologia (zwłaszcza Wschodni Ojcowie); filozofia (zwłaszcza dialogicy); z czasów przedzakonnych pozostała ornitologia i góry; ostatnia fascynacja ożywiająca wiarę: cysterscy męczennicy z Thibirine.
Obecnie: submagister nowicjatu dominikanów, duszpasterz grupy charyzmatycznej "Jerozolima".