> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 16 grudnia 2006

> WROCŁAW


Dr historii, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu, Przewodniczący Towarzystwa O¶wiatowo - Naukowego, członek redakcji "Kwartalnika Konserwatywnego".

Autor ksi±żek "Państwo generała Franco" oraz "Człowiek o sercu bohaterskim. Ksi±dz Jan Salamucha 1903-1944".