> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ
------ 28/29 lutego 2004

> SZCZECIN
------ 25/26 października 2003

> WARSZAWA_FRETA
------ 15/16 maja 2004

> WROCŁAW


Urodziłem się w Krakowie 22 czerwca 1972. W roku 1991 wstąpiłem do Zakonu. Święcenia przyjąłem w roku 1998. Pracę magisterką z patrologii napisałem na temat: Zasady interpretacji Pisma świętego i ich wykorzystanie według Orygenesa.

Po święceniach kapłańskich pracowałem przez rok w dominikańskiej parafii w Tarnobrzegu jako katecheta.

W roku 1999 rozpocząłem studia w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie, gdzie w 2001 r. uzyskałem licencjat z teologii biblijnej. Rok później otrzymałem tytuł bakałarza nauk biblijnych od Papieskiej Komisji Biblijnej w Rzymie. Studiowałem także w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Obecnie pracuję nad swoją pracą doktorską z teologii Tradycji Janowej i wykładam egzegezę Nowego Testamentu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

Podczas studiów na KUL byłem przez 3 lata duszpasterzem akademickim na Złotej.