> GDAŃSK
------ 11/12 kwietnia 2003

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW

1983-87 - studia na Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Transportu.

W 1987/ 88 r. nowicjat w Poznaniu.
W 1988 r. - I-e śluby zakonne.
W 1994 r. - święcenia kapłańskie.

1994-2002 r - przebywałem w Warszawie, na Służewie, gdzie w naszym klasztorze byłem wychowawcą braci studentów.

1995-97 r. - studia licencjackie z teologii dogmatycznej na ATK w Warszawie (magisterium na PAT w Krakowie w 1994 r., pod kierunkiem ojca prof. Jacka Salija OP, "Obraz Boży w człowieku wg św. Augustyna").

Od czerwca 2002 r. jestem duszpasterzem akademickim w Warszawie, w klasztorze na Nowym Mieście (Freta 10).