> GDAŃSK
------ 18/19 listopada 2005

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Urodził się w Jeleniej Górze, w 1972 roku. Uczył się w Technikum Budowlanym, następnie na Politechnice Wrocławskiej. W 1993 wstąpił do Zakonu Dominikanów, w roku 2000 przyjął świecenia kapłańskie. Przez rok był duszpasterzem studentów, katechetą i studentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2001 ukończył studia licencjackie.
W latach 2001-2005 przebywał we Fryburgu Szwajcarskim. W roku 2005 obronił tam doktorat na temat dwudziestowiecznej eklezjologii pisany pod kierunkiem Prof. Barbary Hallensleben. Obecnie wykłada w Kolegium Dominikanów w Krakowie i na Uniwersytecie we Fryburgu.