> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 11 lutego 2006
------ 19/20 czerwca 2004

> WROCŁAW


Piotr Oktaba OP, ur. 1959 r., wrocławianin, tam skończyłem matematykę stosowan± na Politechnice i tam byłem nauczycielem matematyki, a teraz uczę Pisma ¶więtego.

Zaangażowany ¶wiecki w Oazie i Odnowie od 1977r., a dominikanin od 1989 r.

Obecnie w trakcie finalizacji doktoratu z teologii biblijnej we Fryburgu w Szwajcarii. Temat: Przemienienie Jezusa w Ewangelii ¶w. Marka w ¶wietle Wj 32-34 i Ml 3.

Projekt: praca w Kijowie, ¶ladami ¶w. Jacka.