> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ
------ 19/20 marca 2005

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


urodzony w 1974 roku w Krakowie,
do dominikanów wstąpił w 1996 r.
święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 r.

Po skończeniu liceum, studiował 3 lata w Krakowie (różne kierunki)
Magister teologii PAT. Praca z patrologii na temat: Praktike jako duchowa droga do Boga. Studium traktatu Practicus Ewagriusza z Pontu (promotor: ks. prof. dr hab. E. Staniek). Obecnie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Zainteresowania:
Problematyka nowych ruchów religijnych, wybrane zagadnienia z parapsychologii, teologia (demonologia, Ojcowie Pustyni), a ostatnio duchowość serca Jezusa. Poza tym, muzyka, literatura, kino.

Obecne obowiązki:
- dyrektor Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Poznaniu,
- duszpasterz młodzieży szkół średnich.