> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 10 czerwca 2006

> POZNAŃ
------ 16/17 kwietnia 2005

> SZCZECIN
------ 13/14 maja 2006

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


ur. 1966 w Drzewicy (koło Opoczna)
Liceum w Radomiu
1985 - wstępuję do Zakonu
1992 - święcenia kapłańskie
Praca magisterska na krakowskim PAT: Kościół święty i grzeszny u św. Katarzyny ze Sieny
Licencjat z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Opolskim.
Przez 4 lata duszpasterz akademicki w Poznaniu
Obecnie przeor i proboszcz w Ustroniu-Hermanicach,
organizator wakacyjnego Kolokwium Dominikańskiego w Hermanicach,
koordynator duszpasterstw akademickich w diecezji bielsko-żywieckiej.