> GDAŃSK
------ 10/11 października 2003

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW
------ 1/2 marca 2003


Urodzony w Osiecznej w 1959 r.

Ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu.

W 1987 r. wstąpił do Zakonu.
W 1994 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Napisał pracę magisterską na temat "Problemu Maryi, Dziewicy i Matki jako przewodniczki wiary w programie formacji młodych w nauczaniu papieża Jana Pawła II"

Był duszpasterzem we Wrocławiu (1994 -2000 r.), spowiednikiem Sióstr zakonnych, rekolekcjonistą.

Od 2000 r. proboszcz w Korbielowie. Jest również przełożonym, dyrektorem Domu rekolekcyjnego, duszpasterzem harcerzy oraz nauczycielem muzyki w szkole podstawowej.