> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 30 września 2006
------ 19 lutego 2005

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 8/9 maja 2004
------ 26/27 października 2002

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Urodziłem się 1 czerwca 1966 r. w Drawsku Pomorskim.

Szkołę podstawową i technikum mechaniczne ukończyłem w Toruniu.

W 1986 r wstąpiłem do zakonu dominikańskiego. Po święceniach kapłańskich pracowałem przez 6 lat w Wilnie, zarówno wśród Polaków jak i Litwinów.

W 1999 r. rozpocząłem studia doktoranckie z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Obecnie wykładam również historię Kościoła w dominikańskim Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie.