> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 22/23 lutego 2003

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Życiorys naukowy

Urodziłem się w 1967 roku w Krotoszynie. W latach 1987 - 1993 studiowałem teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. W 1993 roku obroniłem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pracę magisterską pt. Idea racjonalizacji teologii w tzw. 'Kole Krakowskim' w latach 1936 - 1939.

W latach 1994 -1998 odbyłem studia doktorskie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia te zakończyłem obroną rozprawy doktorskiej pt. Tomasza z Akwinu teoria miłości. Studium nad "Komentarzem do Księgi 'O imionach Bożych' Pseudo Dionizego Areopagity".

W latach 1998 -2001 pracowałem nad tłumaczeniem Komentarza Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Jana. Praca ta została opublikowana w styczniu 2002 roku przez Wydawnictwo Antyk.

Od 1996 roku jestem wykładowcą antropologii filozoficznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie.

W moich publikacjach i wystąpieniach naukowych analizuję możliwości trafniejszej interpretacji myśli Tomasza z Akwinu przy użyciu kategorii zaczerpniętych ze współczesnej semiotyki logicznej. Ponadto staram się ukazywać integralną obecność neoplatonizmu w strukturze pojęciowej Tomaszowej filozofii i teologii.

Obecnie pracuję nad rozprawą habilitacyjną, której tematem jest hermeneutyka wybranych pojęć filozoficznych i teologicznych w pismach Tomasza z Akwinu, na przykład takich jak: moc, istnienie, życie, miłość, piękno, łaska. Rozpocząłem też tłumaczenie komentarza Eckharta do Ewangelii św. Jana.