> GDAŃSK
------ 18/19 marca 2005

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 20 stycznia 2007
------ 16 kwietnia 2005
------ 20 marca 2004

> POZNAŃ
------ 22/23 listopada 2003

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 19 lutego 2005

> WROCŁAW
------ 5/6 lutego 2005


Tomasz Kwiecień OP - ur. w 1965 r. w Krakowie.

Nauka:
Technikum Melioracji Wodnych w Toruniu
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów w Krakowie
Papieski Instytut Liturgiczny "Anselmianum" w Rzymie.

Najważniejsze prace:
Od święceń kapłańskich w 1992 roku - kaznodziejstwo i posługa w konfesjonale
Od 1995 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.
1995-2001 duszpasterz (akademicki, absolwentów) w Krakowie
1998-2002 wikariusz prowincjała ds. mniszek (dominikanek klauzurowych)
Od marca 2001 przeor w Poznaniu. Jednocześnie odpowiedzialny za katechumenat (diakonię przygotowującą dorosłych do chrztu) i duszpasterz akademicki.

Publikacje:
- "Krótki przewodnik po Mszy świętej" (Kairos-Znak-Cerf, Kraków 1999)
- "Głupstwo głoszenia słowa" (Stowarzyszenie LIST, Kraków 2001)
- "Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo" (Salwator, Kraków 2001)
- "Przedszkole modlitwy. O oczyszczaniu serca" (Księgarnia św. Jacka 2002)
- "Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik" (Znak, Kraków 2003)
- Artykuły na łamach "Tygodnika Powszechnego", "W drodze", "Listu", "Życia duchowego"

Pasje:
Długie piesze wędrówki, muzyka (jazz, muzyka dawna), J.R.R. Tolkien, kucharzenie.