> GDAŃSK
------ 24/25 listopada 2006

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN
------ 30/31 stycznia 2004

> ŁÓDŹ
------ 18 października 2003

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 15/16 marca 2003

> WARSZAWA_FRETA
------ 26/27 kwietnia 2003

> WROCŁAW
------ 17/18 stycznia 2004

1. Życiorys
Urodziłem się 20 kwietnia 1969 r., w Trzebnicy.

Od 1970 r. mieszkałem razem z rodzicami w Prudniku.

W 1976 r. rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku. W roku szkolnym 1983/84 zakończyłem naukę w szkole podstawowej i zdałem egzamin wstępny do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, gdzie kontynuowałem naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym przez cztery lata.

W maju 1988 r. zdałem egzamin dojrzałości.

W sierpniu 1988 r. wstąpiłem do Zakonu Ojców Dominikanów i rozpocząłem roczny nowicjat w Konwencie Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu.

Następnie w latach 1989-1995 odbyłem studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno - Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie.

Dnia 10 kwietnia 1994 r. złożyłem śluby wieczyste w Zakonie OO. Dominikanów.

Dnia 1 października 1994 r. otrzymałem święcenia diakonatu.

Dnia 24 marca 1995 r. na podstawie odbytych studiów w Kolegium Filozoficzno - Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie oraz na podstawie przedłożonej pracy magisterskiej pt. Kara za przestępstwo aborcji w prawodawstwie kościelnym napisanej pod kierunkiem o. dra Jana Śliwy OP i zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskałem tytuł magistra teologii z zakresu prawa kanonicznego.

Dnia 10 czerwca 1995 r. otrzymałem z rąk ks. abp Franciszka Kardynała Macharskiego święcenia presbiteratu.

W roku akademickim 1995/96 na polecenie ówczesnego prowincjała o. Jana Śliwy OP podjąłem studia stacjonarne w Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W czasie trzyletnich studiów uczestniczyłem w podstawowych wykładach z zakresu prawa państwowego oraz szczegółowych wykładach z dziedziny prawa kanonicznego.

Za bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 1997/98 przyznano mi stypendium naukowe.

Pod kierunkiem o. dra Jana Śliwy OP napisałem pracę magisterską pt. Trzeci Zakon św. Dominika po reformie prawa kanonicznego w 1983 r. Studium prawno - historyczne, którą obroniłem 16 czerwca 1998 r. i tym samym uzyskałem stopień magistra w zakresie prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym.

Dnia 29 września 1998 r. zostałem mianowanym wykładowcą Kolegium Filozoficzno - Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie.

Dnia 10 października 1998 r. ks. abp Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, mianował mnie notariuszem Sądu Metropolitalnego Warszawskiego.

W naszej Prowincji pełnię następujące funkcje:
  • Socjusz Prowincjała,
  • Przeor konwentu św. Jacka w Warszawie,
  • Wykładowca Kolegium,
  • Prowincjalny Promotor Fraterni Świeckich św. Dominika.

Od lipca 1995 r. mieszkam w Konwencie św. Jacka w Warszawie.

2. Publikacje
ARTYKUŁY
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Dogmat nadziei, w: KAI nr 33 (230), 13 sierpnia 1996, s. 29
W kwestii aborcji. Dokumenty Tradycji, Magisterium i prawa kanonicznego, w: "W drodze" 11 (279) 1996, s. 63-74.
Małżeństwa konkordatowe, w: "W drodze" 11 (303) 1998, s. 83-86.
Nieprawidłowe związki małżeńskie, w: "W drodze" 8 (300) 1998, s. 78-87.
Ekskomunika, suspensa, interdykt, w: "List" 2/2001, s. 28-29.
Kto należy do rodziny?, w: "W drodze" 8 (336) 2001, s. 40-41.
Zdradzone kapłaństwo, w: "W drodze" 3 (343) 2002, s. 57-62.
Ekskomunika, suspensa, interdykt, w: "List" 3/2002, s. 38-40.
Tajemnica spowiedzi, w: "W drodze" 4 (344) 2002, s. 35-38.

KSIĄŻKI
Odpusty. Jak dostąpić łaski darowania kar za grzechy?, "W drodze" 2002, s. 272.

KONSULTACJA MERYTORYCZNA
Xavier Lacroix Małżeństwo, tłum. Katarzyna Kubaszczyk, "W drodze" 2001, s. 157.