> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 6 lutego 2010

> WROCŁAW

Tomasz Zamorski OP

 

Ur. w 1970 r. w Tarnobrzegu. Po święceniach kapłańskich pracował jako katecheta młodzieży i duszpasterz dzieci w Prudniku, a następnie przez pięć lat w Krakowie jako duszpasterz młodzieży (duszpasterstwo Przystań, niedzielna Dziewiętnastka). Od 2003 r. w Warszawie najpierw jako współtwórca programów duszpasterskich i wychowaczych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia a następnie jako przeor klasztoru św. Jacka. Ukończył studia podyplomowe z retoryki UJ, studia doktoranckie z teologii fundamentalnej UKSW, szkołę treningu grupowego i psychoedukacji. Prowadzi zajęcia z homilietyki w Krakowie a w Łodzi jest odpowiedzialnym za działalność Ośrodka Kaznodziejskiego.