> GDAŃSK
------ 22/23 maja 2004

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW


Urodził się w Lublinie w 1970 r. Szkołę podstawową oraz średnią ukończył w Puławach.
W 1990 r. rozpoczął nowicjat w Zakonie Dominikańskim. Siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej pt. Droga człowieka do Boga w "Wiedzy krzyża" Edyty Stein. Napisał ją pod opieką o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP. W latach 1997 - 2001 pracował jako duszpasterz w Ustroniu - Hermanicach. Obecnie przebywa w Sandomierzu. Jest doktorantem KUL-u. Przygotowuje pracę z filozofii religii pt. Człowiek religijny u św. Teresy z Avila i Gabriela Marcela.