> GDAŃSK
------ 17/18 stycznia 2003

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN
------ 14/15 maja 2004

> ŁÓD¬
------ 10 grudnia 2005

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 13/14 grudnia 2003
------ 26 kwietnia 2003

> WARSZAWA_FRETA

> WROCŁAW