jeśli masz jakieś pytania, sugestie czy komentarze na temat wykładu to bardzo prosimy
Elżbieta Adamiak


> Elżbieta Adamiak: Ta druga, inna od mężczyzny Komnata diabła czy obraz Bogarodzicy? – antyfeminizm w Kościele (rozmawia Anna Mateja),
Św. Tomasz przejmuje biologiczne poglądy Arystotelesa, według których „kobieta jest nieudanym mężczyzną”: słabsza, mniej rozumna, bierna przy prokreacji. „Kobieta z natury jest podległa mężowi, gdyż z natury mężczyzna ma większe rozeznanie rozumu” – uzasadniał święty wykluczenie kobiet z życia społeczno-politycznego i kościelnego. Uprzedzeń nie wyjaśnia fakt przyjęcia przez chrześcijaństwo obcych sobie kulturowo, a dotyczących kobiety, poglądów. Przekonania, które dziś bez cienia wątpliwości nazywamy antyfeministycznymi, były powszechne oraz występowały w Piśmie św. Jednak autorzy głoszący takie poglądy, niemal jednym tchem, czasami w tych samych pismach, mówią o równości płci: na płaszczyźnie rzeczywistości wewnętrznej, duszy człowieka, łaski, zbawienia, świętości.
[Tygodnik Powszechny, Nr 49 (2787), 8 grudnia 2002]