> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 10 czerwca 2006

> WROCŁAW


dr teologii, adiunkt w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczka, członek redakcji kwartalnika „Salvatoris Mater”. Uczestniczka konferencji Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych. Współautorka książki „Dzieci Soboru zadają pytania” (Warszawa 1996), autorka prac: „Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes” (Lublin 1997), „Spotkania z Maryją. Komentarz do uroczystości świąt maryjnych” (Poznań 1998), „Milcząca obecność” (Warszawa 1999). Publikowała m.in. w „Ethosie”, „Więzi”, „Znaku”, „W drodze”, „Przeglądzie Powszechnym”. Mieszka w Poznaniu.

[www.tygodnik.com.pl]