Miłość oblubieńcza, czyli o pożytku duchowej pracy nad sobą.

Wojciech Prus OPMiłość oblubieńcza,
czyli jak tego jedynego obdarzyć wolnością
i jak zachować własną wolność
w pełni powierzając się drugiej osobie.