> GDAŃSK
------ 15/16 kwietnia 2005

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓD¬

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 19/20 listopada 2005

> WARSZAWA_FRETA
------ 11 grudnia 2004

> WROCŁAW