> GDAŃSK
------ 20/21 października 2006
------ 19/20 marca 2004
------ 18/19 października 2002

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 19 listopada 2005

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 3/4 czerwca 2006
------ 10/11 maja 2003

> WARSZAWA_FRETA
------ 13 maja 2006
------ 12 marca 2005
------ 15/16 maja 2004

> WROCŁAW
------ 13/14 grudnia 2003


Józef Puciłowski OP, urodził się na Węgrzech (Paks), dzięki czemu jest bilingwiczny, po dziś dzień władając równie swobodnie węgierskim językiem matki jak i polskim - ojca.

Studiował historię we Wrocławiu, a następnie pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przez szereg lat kierował Biblioteka Instytutu Historii UWr. W roku 1977 obronił pracę doktorską "Partia Niemiecko-Konserwatywna na Śląsku w latach 1890-1914".

W latach studenckich zawiązany z Duszpasterstwem Akademickim "Czwórka", prowadzonym przez ś.p. ks. Aleksandra Zienkiewicza, Wujka. Po studiach, aż do wstapienia do dominikanów był - w najlepszym tego słowa znaczeniu - aktywnym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, długoletnim sekretarzem Zarządu, współpracownikiem Sekcji Programowej. W latach 70. związany z opozycja, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Razem z Maciejem Ziębą (dzisiejszym prowincjałem polskich dominikanów) organizował pierwsze Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu.

W 1981 roku wstapił do Zakonu Dominikanów, święcenia przyjął w 1987 r., pracował w Polsce jako duszpasterz m.in. w Gdańsku i w Szczecinie.

Autor 2 książek: "Myśląc głośno..." [1987], "Między martwym a żywym. Hungarica." [1999] i jeden przekład Janosa Piliuszky'ego "medytacje" [1994]. Ogłosił ponad 250 artykułów o tematyce politycznej i religijnej. Współpracował z miesięcznikiem "Więź", publikując artykuły, m.in. na temat sytuacji Kościoła na Węgrzech. Opracował też (dla - z uwagi na cenzurę - użytku wewnętrznego KIK) broszurę przedstawiającą działalność "Ruchu ZNAK".

Obecnie pełni funkcję Wikariusza Generalnego Dominikanów w Budapeszcie, jednocześnie wykłada historię Kościoła [od Reformacji] w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. Jest również wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie węgierskim "Piliscsaba" koło Budapesztu.

Wytrawny znawca uroków górskiej wędrówki (zwłaszcza z dala od gadatliwych turystów zaopatrzonych w przenośne radioodbiorniki).