> GDAŃSK
------ 21/22 stycznia 2005
------ 13/14 lutego 2004
------ 13/14 grudnia 2002

> JAROSŁAW
------ 24/25 kwietnia 2004

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 15 maja 2004

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 17 marca 2007
------ 16 października 2004
------ 19/20 października 2002

> WROCŁAW
------ 5/6 października 2002


Ojciec Maciej Zięba OP, ur. we Wrocławiu w 1954 r. W latach 1973-78 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w 1978 r. uzyskał magisterium z wynikiem bardzo dobrym, a następnie pracował naukowo jako fizyk w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Związany od 1973 r. z kręgami opozycji demokratycznej, był członkiem zarządu a później wiceprezesem wrocławskiego KIK. W sierpniu 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". Założyciel i pierwszy redaktor naczelny "Solidarności Dolnośląskiej", potem dziennikarz "Tygodnika Solidarność" w Warszawie. W sierpniu 1981 wstępuje do Zakonu Dominikanów, w którym w 1986 r. składa śluby wieczyste, a w 1987 otrzymuje święcenia kapłańskie. W 1988 r. uzyskuje, z wynikiem bardzo dobrym stopień licencjat teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (temat pracy licencjackiej: świat współczesny a Kościół w świetle encyklik Jana Pawła II), a w grudniu 1997 r. na Wydziale Filozofii tej samej uczelni z wynikiem bardzo dobrym broni pracę doktorska pt: "Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki Centesimus annus" i uzyskuje stopień doktora. W 1988/89 r. był stypendysta Uniwersytetu w Eichstätt, w 1990 r. Catholic University of America (Waszyngton), a w 1991 r. American Enterprise Institute w Waszyngtonie.

Opublikował książki: "Biało-czarne zapiski" (1987) Chrześcijaństwo-demokracja-kapitalizm" (wraz z M. Novakiem i A. Rauscherem SJ, 1993), "Po szkodzie? Przed szkodą?" (1996), "Demokracja i antyewangelizacja" (1997), "Niezwykły pontyfikat" (1997), [wydanie francuskie Jean-Paul II, un prophete incompris, Paris 1998, wydanie amerykańskie Suprising Pope, New York 2000]; "Papieże i kapitalizm" (1998); jak również kilkaset artykułów w prasie krajowej m.in. w Tygodniku Powszechnym, Przeglądzie Politycznym, Znaku, Ethosie, Odrze, Res Publice oraz prasie zagranicznej. Jego prace tłumaczone były w USA, Anglii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Od 1990 r jest wykładowcą należącego do Papieskiej Akademii Teologicznej Kolegium Filozoficzno-Teologicznego O.O. Dominikanów, od 1991 r. wykłada na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1994 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 90-tych uczestniczył w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach oraz wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach w Polsce, USA, Włoszech, Czechach i na Ukrainie.

Jest członkiem rady programowej Studium Generale Europa przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Centrum im. Adama Smitha w Warszawie oraz kwartalnika myśli politycznej Civitas. Współzałożyciel w 1992 r i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1998-2006 był prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.

Założyciel i od 1995 roku dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie.