> GDAŃSK
------ 13/14 czerwca 2003

> JAROSŁAW

> KRAKÓW
------ 13 stycznia 2007

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 21 lutego 2004

> POZNAŃ

> SZCZECIN
------ 17/18 stycznia 2004

> WARSZAWA_FRETA
------ 21 maja 2005
------ 14/15 grudnia 2002

> WROCŁAW
------ 11/12 stycznia 2003


urodziłem się 5 lutego 1959 roku w Mosinie k. Poznania
wstąpiłem do Zakonu w roku 1983
święcenia w roku 1990

wykształcenie:
technik mechanik urządzeń automatyki przemysłowej
mgr matematyki w specjalności metody numeryczne na UAM w Poznaniu
mgr teologii z teologii Ojców Kościoła: św. Augustyna
licencjat (czyli prawo do wykładania na uczelniach kościelnych) z teologii dogmatycznej na UKSW w Warszawie

co robiłem:
byłem duszpasterzem akademickim i duszpasterzem młodzieży szkół średnich
w Krakowie - 3 lata
oraz przeorem w Krakowie i Warszawie - w sumie 9 lat
od 12 lat jestem zaangażowany w ruch rekolekcyjny i formacyjny małżeństw: Spotkania Małżeńskie; aktualnie opiekuję się Warszawskim Ośrodkiem SM
wykładam teologię małżeństwa i etykę na Dominikańskim Studium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie

obecnie jestem duszpasterzem akademickim w Warszawie na Służewie

hobby - sporty extremalne i gry zespołowe