> GDAŃSK

> JAROSŁAW

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ

> POZNAŃ

> SZCZECIN

> WARSZAWA_FRETA
------ 19 maja 2007
------ 19 listopada 2005

> WROCŁAW


Redaktor naczelny miesięcznika "Więź".
Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą. Od 1988 roku pracuje w redakcji miesięcznika "Więź". W 1993 roku objął w "Więzi" stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, a w roku 2001 redaktora naczelnego.
Jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Działa w Krajowej Radzie Katolików Świeckich i Zarządzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Redaktor i współautor książki "Dzieci Soboru zadają pytania"; autor "Parami do nieba. Małżeńska droga świętości".
Mieszka z żoną i dwiema córkami w Otwocku.

[www.areopag.pl + www.kuria.lublin.pl]