Dlaczego miłość jest Boska,
albo o miłości Trójjedynego.

Michał Paluch OPKarl Rahner pisał kiedyś gorzko, że gdyby wykreślić dogmat o trójjedyności Boga z chrześcijańskiego wyznania wiary w życiu 90 procent chrześcijan nic by się nie zmieniło. Można byłoby także powtórzyć większość kazań... Czy trójjedyność Boga ma znaczenie dla naszego myślenia o miłości? Czego wiara uczy nas o boskiej miłości? W jaki sposób uczyć się kochać od trójjedynego Boga? Wykłady będą próbą zmierzenia się z tego typu pytaniami.- Benedykt XVI, Deus caritas est.

- G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej.

Przekład Wiesław Szymona OP. Wstęp ks. Tomasz Węcławski, Kraków 2001.

- G. Émery, Niezmienność Boga miłości i problemy dyskursu o "cierpieniu Boga"
w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, tłum. Z. Bomert, A. Kuryś, P. Lichacz, Warszawa-Kęty 2005, s. 381-419.