> GDAŃSK
------ 17/18 grudnia 2004

> JAROSŁAW
------ 22/23 maja 2004

> KRAKÓW

> LUBLIN

> ŁÓDŹ
------ 18 marca 2006
------ 15 stycznia 2005

> POZNAŃ
------ 29/30 maja 2004

> SZCZECIN
------ 25/26 marca 2006
------ 13/14 marca 2004

> WARSZAWA_FRETA
------ 9 czerwca 2007
------ 8 kwietnia 2006
------ 16 kwietnia 2005
------ 14/15 czerwca 2003

> WROCŁAW


Urodzony 14 marca 1967 roku w Jarocinie.

Po skończeniu Liceum Muzycznego w Poznaniu (1982-1986) rok studiów w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach (1986/1987).

Wrzesień 1987 - początek nowicjatu.

10 czerwca 1995 - święcenia kapłańskie.

1995/1996 - praca duszpasterska w Prudniku.

1996 - 2000 - studia teologii we Fryburgu pod kierunkiem prof. Jean-Pierre Torrella OP.

30 kwietnia 2001 - obrona pracy doktorskiej zatytułowanej "Profundum amoris divini sustinet nos. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l'ouvre de saint Thomas d'Aquin" (Wspiera nas głębia Bożej miłości. Ewolucja doktryny o predestynacji w dziele świętego Tomasza z Akwinu).

Obecnie - wykładowca teologii dogmatycznej Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie, dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie.